Ønsker du plass i barnehagen

Nedenesåsen barnehage er med i samordna opptak i Arendal kommune. Søknadsfrist er 1. mars for hovedopptaket med oppstart i barnehage i august. Ta kontakt med styrer Nita Løvdal Storm dersom du er interessert i barnehageplass. Vi kan tilby en trygg, spennende og utviklende barnehageplass for ditt barn.

Søknad om barnehageplass må gjøres via Arendal kommune siden nettsider

https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Skole-og-barnehage/Barnehage/